Cenník

Vyšetrenie, administratíva a anestézia

Vstupné komplexné vyšetrenie + plán liečby, karta pacienta
32,00 €
Preventívna stomatologická prehliadka
24,00 €
RTG snímka intraorálna
10,00 €
Odborná konzultácia /implantologická, protetická, parodontologická/
32,00 €
Príplatok za ošetrenie mimo pracovného času
50,00
Skúška vitality zubov - 3 zuby
6,00 €
Anestéza
od  2,00 €
Odber materiálu na mikrobiologické vyšetrenie

 

25,00 €

 

 

Profylaxia

Odstránenie zubného kameňa
70,00 €
Ústna hygiena - inštruktáž, nácvik ústnej hygieny
17,00 €
Lokálne ošetrenie gingívy alebo sliznice
16,00 €
Kratky estetický stomatologický výkon
18,00 €
Ošetrenie citlivého krčka zuba
8,00 €
Dlahovanie sklenenými vláknami – 1zub
32,00 €
Vnútorné bielenie devitálneho zuba
32,00 
 

Záchovná stomatológia a endodoncia

 

Nasadenie koferdamu
12,00 €

 

 

Provizórna výplň
12,00 €

 

Výplň zuba (fotokompozit)
od 52,00 €
Skloionomerná výplň

 

od 35,00 €

 

Paliatívne endodontické ošetrenie

 

28,00 €
Odstránenie VK 1kk (reendodoncia)
30,00 €
Endodontické ošetrenie  zuba (podľa počtu koreňových kanálikov)
od 40,00 €
Endodontická výplň  zuba (podľa počtu koreňových kanálikov)

 

od 60,00 €
Príplatok za použitie dentálneho mikroskopu
42,00 €
Zavedenie pulpálneho čapu zo sklenených vlákien
48,00 €
Bielenie zubov
300,00 €

 

Chirurgická stomatológia 

Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa
18,00 €

 

Extrakcia trvalého jednokoreňového zuba
40,00 €

 

Extrakcia viackoreňového zuba
60,00 
Komplikovaná extrakcia
100,00 €
Chirurgická extrakcia zubov múdrosti

 

150,00 €
Dekapsulácia zuba
40,00 €
Resekcia koreňového hrotu
140,00 €
Primárna plastika oroantrálnej komunikácie po extrakcii zuba mobilizovaným mukoperiostálnym lalokom
90,00 €
Zavedenie implantátu
690,00 €

 

Protetická stomatológia

 

Silikónový odtlačok/polyéterový/alginátový odtlačok
od 11,00 €
Zhotovenie študijného modelu
20,00 €
Fixácia,cementovanie fixnej náhrady (za každý pilier) Cement/ Variolink/ implantáty

 

od 8,00 €
Provizórna korunka zhotovená v ambulancii
28,00 €
Provizórna korunka zhotovená v laboratóriu

 

 

 

72,00 €
Keramická korunka/ fazeta
od 480,00 €
Kompozitná inlay, onlay, fazeta
160,00 €
Kovokeramická korunka/medzičlen
240,00 €
Zirkónová korunka/ medzičlen

 

od 480,00 €
Korunka na implantát
od 350 €
Náhryzová dlaha

 

75,00 €
Imediátna náhrada
240,00 €
Celková snímateľná náhrada (H alebo D)

 

280,00 €
Parciálna snímateľná náhrada (prvky sa pripočítajú)
od 240,00 €
Oprava snímateľnej náhrady
32,00 €
Nadstavba na implantát
155,00 €

 

Chcem sa objednať

Biography

chevron-left chevron-up chevron-right error facebook-square